สุขภาพของระบบย่อยอาหาร

เนื่องจากมีไฟเบอร์ เอ็นไซม์แอคทินิดิน ซึ่งดีต่อระบบการย่อยในกระเพาะ และลําไส้ เซสปรีกรีนกีวี จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของระบบย่อยอาหาร

Zespri Kiwifruitเซสปรีกีวีเป็นแหล่งของเส้นใยทั้งที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ เราจำเป็นต้องรับประทานเส้นใยทั้งสองประเภทในแต่ละวัน

Zespri Kiwifruitเอ็นไซม์แอคทินิดินเป็นน้ำย่อยที่พบได้เฉพาะในผลกีวีเท่านั้น

ปริมาณไฟเบอร์ทั้งหมด
(กรัม/100กรัม)
1.4
Zespri SunGold KiwifruitZespri SunGold Kiwifruit
3.0
Zespri SunGold KiwifruitZespri Green Kiwifruit
2.6
Bananas
2.4
Oranges

2.0
Strawberries
1.8
Mangos
1.8
Papayas
1.4
Pineapples

0.9
Grapes

0.4
Watermelons

เซสปรี®กีวีคือแหล่งไฟเบอร์ชั้นดีทั้งชนิดละลายในน้ำและไม่ละลายในน้ำ การบริโภค
เซสปรี®กีวีเป็นประจำจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารมีสุขภาพที่ดีได้ดังนี้:

  • ลดอาการจุกเสียดแน่น
  • ปรับปรุงนิสัยการขับถ่าย
  • สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกกับเอนไซม์ในลำไส้ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิต้านทานตามธรรมชาติไม่ให้เกิดอาการป่วย ช่วยการเจริญเติบโตของแบคทีเรียชนิดที่มีประโยชน์และช่วยยับยั้งแบคทีเรียชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

แอคทินิดิน คือ ซีสเตอีน โปรติเอส เป็นเอ็นไซม์ ที่พบในผลกีวีที่มีความสามารถในการย่อยโปรตีนในผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อ และพืชตระกูลถั่ว ซึ่งช่วยส่งเสริมการย่อยอาหารและทำให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างสบายมากขึ้น เอ็นไซม์ในธรรมชาติชนิดนี้สามารถย่อยโปรตีนจากอาหารหลายประเภท ทั้งเร็วกว่าและสมบูรณ์กว่าน้ำย่อยในร่างกายเราเพียงอย่างเดียว

คุณประโยชน์ของเอ็นไซม์แอคทินิดินที่ดี ต่อระบบย่อยอาหาร มีดังน:

  • ลดอัตราการดูดซึมน้ำตาลกลูโคส ทำให้ดัชนีในการปลดปล่อยหรือเพิ่มระดับกลูโคสในกระแสเลือดลดลง ทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดคงที่
  • เพิ่มความรู้สึกอิ่ม เนื่องจากไฟเบอร์ทำให้มีความหนืดและเคลื่อนที่ออกจากกระเพาะอาหารได้ช้า
  • เพิ่มความถี่ของลำไส้ในการขับถ่ายของเสีย
  • ลดความรู้สึกจุดเสียดแน่น
  • ลดระยะเวลาการเคลื่อนที่ของอาหารในลำไส้

* คะแนนความเพียงพอของสารอาหาร, USDA Nutrient Database 2012 (Release 25); New Zealand FOODfiles 2012 Version 01

Zespri Kiwifruitเซสปรีกีวีเป็นแหล่งของเส้นใยทั้งที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ เราจำเป็นต้องรับประทานเส้นใยทั้งสองประเภทในแต่ละวัน

Zespri Kiwifruitเอ็นไซม์แอคทินิดินเป็นน้ำย่อยที่พบได้เฉพาะในผลกีวีเท่านั้น