การเดินทางขอ
งผลเซสปรีกีวี

production-cycle-TH

วงจรการผลิต

production-cycle-TH

ผลกีวีเติบโตอยู่บนเถากีวี ซึ่งคล้ายกับเถาเลื้อยของต้นองุ่น

ฤดูการปลูกกีวีนั้นยาวนานถึง 240 วันในหนึ่งปี

ประเทศนิวซีแลนด์มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกกีวี เนื่องจากมีแดดจัด ฝนตกชุก และมีความเย็นพอในหน้าหนาว นอกจากนี้ยังมีดินที่อุดมสมบูรณ์และเป็นกรดอ่อนๆ ที่ต้นกีวีชอบ


ห่วงโซ่อุปทาน

แนวปฏิบัติของระบบเซสปรีที่ดีที่สุดแสดงให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดผ่านห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ชาวสวนผู้ปลูก โรงแพ็ค โรงแช่เย็น ผู้จัดหา การคมนาคมและการขนส่ง ทำให้แน่ใจว่า ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับผลกีวีคุณภาพเยี่ยมอยู่เสมอ

 

supply-chain-TH