วิตามินซี

วิตามินซป็นวิตามินที่มีความจำเป็นต่อโภชนาการมนุษย์ วิตามินซีมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างร่างกายขณะที่แข็งแรงอยู่ ร่างกายคนเราไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีขึ้นมาได้ ดังนั้น เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอ เราจะต้องได้รับวิตามินซีจากอาหารเป็นประจำทุกวัน

Zespri Kiwifruitเซสปรี กีวีเพียงหนึ่งผลมีปริมาณ วิตามินซีที่เพียงพอต่อความ ต้องการของร่างกายที่ควรได้รับ ต่อวันถึง 100%

วิตามินซี
(มิลลิกรัม / 100 กรัมเมื่อรับประทานผลสด)
161.3
3x Vitamin C of  Oranges
Zespri SunGold KiwifruitZespri SunGold Kiwifruit
85.5
Zespri SunGold KiwifruitZespri Green Kiwifruit
61.8
Papaya
58.8
Strawberries
53.2
Oranges
47.8
Pineapple
27.7
Mango
8.1
watermelons


8.7
Bananas
4.0
Grapes
4.6
Apples
4.2
pears

ผักและผลไม้เป็นแหล่งรวมของวิตามินซี แต่ในทุกคําของเซส ปรี กีวีนั้นให้วิตามินซีที่สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยเซสปรีซันโกลด์กีวี มีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง 3 เท่า* เซสปรีกีวีเพียงหนึ่งผลให้วิตามินซีเพียงพอต่อปริมานที่ร่างกายต้องการต่อวันได้ 100%

เซสปรีซันโกลด์กีวีมีปริมาณวิตามินซีสูง ซึ่งยังช่วยให้ดูดซับธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้น ธาตุเหล็ก เป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง จึงเป็นการเสริมให้เซลล์ในร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ ทำให้เรามีเรี่ยวแรงทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน

*ปริมาณมิลลิกรัมของวิตามินซีต่อเนื้อผลไม้ 100 กรัม ที่มา: USDA Nutrient Database Release 24

**Beck, K., Conlon, C.A., Kruger, R., Coad, J., & Stonehouse, W. เซสปรีโกลด์กีวี เมื่อรับประทานคู่กับซีเรียลเป็นอาหารเช้าที่เสริมธาตุเหล็กช่วยเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กในสตรีที่ขาดธาตุเหล็กได้ พิสูจน์จากการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุมตัวแปรเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ที่มา นิตยสารโภชนาการแห่งอังกฤษ, First View, หน้า 1-8.

Zespri Kiwifruitเซสปรี กีวีเพียงหนึ่งผลมีปริมาณ วิตามินซีที่เพียงพอต่อความ ต้องการของร่างกายที่ควรได้รับ ต่อวันถึง 100%